Parkinson Law

Parkinson Law

Als je veel tijd hebt voor een opdracht, schuif je de opdracht naar voren, zover dat je in tijd nood komt om de opdracht te voltooien. Vind je dat gek en toch is het zo. Dat is in een wetmatigheid vast gelegd door Parkinson. Hij heeft in 1958 onderzocht dat er meer...